OM OSS- BÅLSTA GRAVSTENSTJÄNST

BÅLSTA GRAVSTENTJÄNST

OM OSS

Vi som jobbar här är Lasse, Pia och Emil

Lasse har arbetat som stenhuggare i många år och har därmed samlat på sig stor kunskap i förädling av sten. Han sköter graveringar och renoveringar på vår verkstad.

Pia har hand om kundkontakter och ekonomi. Hon besitter även stort kunnande i design och utformning av gravstenar.

Emil är vår montör och sköter både nymontering och ommontering av gravsten. Han är även behjälplig på vår verkstad.