RENOVERING AV GRAVSTEN &
OMMONTERING AV GRAVSTEN

BÅLSTA GRAVSTENTJÄNST

Renovering av Gravsten

En gravsten brukar efter en tid vara i behov av renovering. I vissa fall räcker det med en ordentlig tvätt och ibland krävs även ommålning eller omförgyllning av text och dekor. Vi kan utföra renoveringen på plats.

Vi har stor erfarenhet av renovering/stenkonservering av kulturminnesgravar där särskilda regler för hantering och material gäller. Dessa gravar har ofta en stor kulturhistorisk betydelse.

Vi rustar även upp återtagna gravstenar där vi tar bort den befintliga texten och graverar ny text. Detta är ett bra miljöval då man återanvänder en redan befintlig sten.

BÅLSTA GRAVSTENTJÄNST

Ommontering av gravsten

Sättningar i marken kan göra att fundamentet blir ostabil och att stenen börjar luta. Ibland kan ni få ett brev från kyrkogårdsförvaltningen om att er sten behöver säkras. Vi hjälper er med en besiktning av vad som krävs för att stenen ska stå stabilt enligt gällande regler. I vissa fall räcker det med att montera om fundamentet men ibland krävs även omdubbning samt nytt fundament för att stenen ska stå stabilt och bli godkänd av kyrkogårdsförvaltningen.