TEXTKOMPLETTERING PÅ GRAVSTEN

BÅLSTA GRAVSTENTJÄNST

Textkomplettering

Om er befintliga gravsten behöver kompletteras med text så hjälper vi er med det. Vi hämtar hem stenen till vårverkstad och levererar tillbaka stenen till kyrkogården när jobbet är utfört.

Om ni har en bild på gravstenen uppskattar vi om ni bifogar den med övriga uppgifter. Annars åker vi ut till kyrkogården och besiktigar stenen på plats. Detta är kostnadsfritt.

När vi gör en textkomplettering använder vi samma stil och uppställning som den befintliga texten.Vi gör en besiktning av stenen och föreslår för Er om vi tycker att den äldre texten och dekor behöver renoveras, så att skillnaden mellan gammalt och nytt inte blir för stor.

Pris för textkomplettering: 7 500 kr.

I priset ingår gravering av ett namn med datum och årtal. Tvätt av gravstenen. Hämtning samt återmontering. Ansökan till kyrkogårdsförvaltningen.